Üdvözöljük weboldalunkon!
Kellemes böngészést kíván a Reovil csapata!
Széchenyi pályázati logó ERFA
Cégünk új állást hirdet! 

Kattintson az alábbi képre a sajtóközlemény leírásához:

 

VÁLLALTI POLITIKA

  

 

A REOVIL KFT. vezetősége a társaság működtetésének minden területén a minőség- és környezettudatos szemléletet, az emberi élet és egészségvédelmét, és az

érdekelt felek elvárásainak való megfelelést meghatározó elemként kezeli. Mindezért – a

 

 -          Kis-és középfeszültségű kapcsoló-és elosztó berendezések tervezése, kivitelezése, műszaki szakértői felülvizsgálata

 -          Bányaipari villamos berendezések kivitelezése, üzemeltetése, műszaki szakértői felülvizsgálata

 -          Épület villanyszerelési tevékenységek ellátása

 -          Érintésvédelmi, tűzvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése

 folyamatokban a minőségügy oldaláról az ISO 9001, a környezetvédelem oldaláról az ISO 14001, és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság oldaláról

az ISO 45001 szabványok követelményeit kielégítő integrált irányítási rendszer bevezetését, működtetését és folyamatos fejlesztését határozta el.

A REOVIL KFT. menedzsmentrendszere működtetésének és folyamatos fejlesztésének az általános céljai

  

a minőségirányítás területén:

 -       projektjeink és szolgáltatásaink elvárt minőségű teljesítése,

 -       szolgáltatásaink minőségének és hatékonyságának javítása az ügyfél-kommunikáció fejlesztésén keresztül,

 -       megrendelői kapcsolatainkban az igényekre való reagálásban kimagasló rugalmasság biztosítása,

 -       a külső és belső elégedettség fokozása, a szolgáltatásaink, a belső folyamataink és a menedzsmentrendszer folyamatos fejlesztésével.

  

a környezetközpontú irányítás területén:

 -       korszerű, a környezetet és természeti erőforrásainkat védő megoldások alkalmazása,

 -       a lerakásra kerülő hulladék csökkentése érdekében a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése,

 -       törekvés a természeti erőforrások takarékos felhasználására, az elérhető legjobb technika és technológia alkalmazására.

  

a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén:

 -       különösen fontos az egészséget nem fenyegető és biztonságos munkakörülmények megteremtése, és a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítése tevékenységi területünk minden folyamatában,

 -       a veszélyek kiküszöbölése, a MEB kockázatok csökkentése megelőző intézkedésekkel, oktatásokkal,

 -       aktív konzultációt folytatunk munkavállalóinkkal és azok képviselőivel a MEB-et érintő kérdésekben, döntéseinkbe bevonjuk őket.

  

a sajátos létesítményekkel kapcsolatos munkavégzés szabályainak megtartása, így különösen:

 -                      a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeinek betartása.

 -                      a cég és dolgozói elkötelezettek egy erős biztonsági munkakultúra meghonosításában, mely során a kiemelt figyelmet fordítunk a szükséges tudás, eszközök rendelkezésre bocsájtására, a szervezeti kultúra fejlesztésére

 -                      különös figyelmet fordítunk a földalatti, vagy bányászati módszerrel készülő munkák egyedi szabályaira, valamint a vonatkozó biztonsági előírások megismertetésére, és betartására.

 

 A REOVIL KFT. a menedzsmentrendszere teljesítményének folyamatos javítása érdekében elhatározta a következő alapelvek betartását:

 -       a REOVIL KFT. minden alkalmazottja ismerje meg, és mindennapi tevékenységében alkalmazza a társaság politikáját és céljait, ezért a vezetők elsődleges feladata a személyes példamutatás, a politika és célok megvalósításában való aktív részvétel,

 -       a REOVIL KFT. a partnereivel kötött szerződésekben érvényesíti a menedzsment-rendszerében foglaltakat, pályáztatások és ajánlatkérések esetében prioritást kapnak a minőségbiztosításai, környezetvédelmi, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági célkitűzéseknek megfelelő feltételeket teljesítő, elfogadó partnerek,

 -       a REOVIL KFT. a tevékenységére vonatkozó szakmai, adatvédelmi és egyéb jogszabályi követelményeket – és ezek változásait – folyamatosan figyelemmel kíséri, és azokat maradéktalanul betartja,

  

A REOVIL KFT. alapvető szándéka, hogy politikája alapelveinek betartásával, a menedzsmentrendszerének működtetésével és folyamatos fejlesztésével kivívja az összes érdekelt fél egyidejű elismerését, elégedettségét, a Társaság gazdasági eredményességét, a szakmai tekintélyének és hírnevének öregbítését városunk határain túl is.

 

  

 

Pécs, 2020.01.01.                                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                      Balog László

                                                                                                                                      ügyvezető


Programmed by: W5 Informatika